Bepalingen 45ste Hel van het Noorden

Algemeen

 • De Hel van het Noorden wordt verroeid onder de bepaling van het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB, voor zover de jury deze van toepassing acht.
 • De Hel van het Noorden wordt op zondag 27 November 2022 verroeid op het Eemskanaal van kilometerpaal 17 naar 23.
 • De inschrijving opent op donderdag 27 oktober 2022 om 12:00.
 • De inschrijving sluit op woensdag 23 november 2022 om 18:00.
 • De loting is op vrijdag 25 november 2022 om 20:00.
 • Wedstrijdnummers met minder dan 3 inschrijvingen worden niet verroeid of samengevoegd met een soort gelijk veld.
 • Vermeld de scullstatus dan wel de boordstatus van de roeier(s) bij iedere inschrijving!
 • Alleen voor de 45ste editie wordt er een lustrum nummer verroeid, de 2+.

 

Tijdswaarneming

 • De wedstrijd wordt op tijd verroeid. Op elke kilometer worden de (niet officiële) tussentijden vastgesteld. De start- en finishtijd zijn uiteraard wel officieel.

 

Startvolgorde

 • De startvolgorde wordt bepaald door loting. Eventueel kan er zoals aangegeven in RvR artikel 35 geplaatst worden op basis van roeistatus.
 • Het laagste rugnummer start als eerst.

 

Rug- en boegnummers

 • Alle deelnemende ploegen dienen een duidelijk zichtbaar rugnummer en boegnummer te hebben, zowel tijdens het oproeien als tijdens de wedstrijd. Voor de 2- geldt dat de boegroeier het rugnummer dient te dragen.
 • Het boegnummer dient op de daarvoor bestemde houder te worden bevestigd. Zonder boegnummer in een houder mag u niet uitvaren.
 • (NIEUW!) Voortaan werken wij zonder borg bij het uitgeven van de rugnummers. In plaats daarvan wordt er bij het missen van rugnummer een incasso naar de desbetreffende vereniging verstuurd.
 • Rugnummers en boegnummers worden uitsluitend versterkt aan ploegen waarvan het verschuldigde inschrijfgeld is ontvangen.
 • De wedstrijdleiding aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet of foutief opnemen van tijden van de deelnemers waarvan de rugnummers niet goed zijn opgespeld, en/ of het boegnummer niet goed bevestigd is, waardoor deze vanaf de klokposten slecht zichtbaar zijn.

 

Weging

 • Lichte roeiers worden gewogen volgens het wintergewicht. Dit houdt in: voor lichte heren: maximaal 75 kg met een ploeggemiddelde van 72,5 kg en voor lichte dames: maximaal 61,5 kg met een ploeggemiddelde van 59,5 kg.
 • De weging vindt tussen 3 en 2 uur voor de eerste start van het veld plaats in de daarvoor bestemde ruimte op Aegir.

 

Veiligheidseisen

 • Er zal gecontroleerd worden op de in artikel 20 RvR genoemde veiligheidseisen. Er wordt gecontroleerd op boegballen quick-release en heelstrings door KNRB-kamprechterteams. Bij mankementen dient men deze op de wal te herstellen zonder daarbij de toegang tot vlotten te belemmeren.

 

Te water laten

 • Per veld wordt de vlottijd vastgesteld. I.v.m de afstand tot de start (=10km opvaren!) dient u zich strikt aan deze vlottijd te houden. Er moet een grote hoeveelheid boten in korte tijd het water op, na instappen dient u het vlot z.s.m. vrij te maken (stellen etc. op het water).
 • U dient de aanwijzingen van kamprechters, vlothulp en wedstrijdleiding op te volgen.

 

Oproeien en oplijnen

 • Deelnemers dienen zich minimaal 15 minuten voor de starttijd van het veld in het voorstartgebied te bevinden. Dit houdt in dat men minimaal 45 minuten voor de start de finish gepasseerd moet zijn. Oproeiende deelnemers die te laat bij de finish zijn, zullen worden teruggestuurd. Deze deelnemers kunnen niet in een andere heat starten.
 • In verband met de veiligheid mag er niet ingehaald worden in de oproeibaan.
 • Het is toegestaan door te roeien in de oproeibaan als er een wedstrijd voorbijkomt.
 • Keren mag uitsluitend na het passeren van de keerboei die op 200 meter van de startlijn ligt. Het is toegestaan door te roeien na de keerboei.
 • Het is niet toegestaan om in de oproeibaan tussen de start en de voorstart (100 m) stil te liggen.
 • In het startgebied dient u de aanwijzingen van de voorstarters/ kamprechters op te volgen.

 

Oproeibaan

 • De wal van de oproeibaan wordt op zaterdag 26 november 2022 om 18:00 uur vastgesteld afhankelijk van de windrichting.
 • De oproeibaan is 10 meter breed en wordt om de 250 meter aangegeven met een gele boei.
 • Het overschrijden van de lijn van de oproeibaan wordt bestraft 15 strafseconden. Bij hinderen kan uitsluiting plaatsvinden.

 

Race

 • Er wordt gestart in de volgorde van de loting, het startverschil is 15 seconden. Tussen de verschillende categorieën kan een startverschil van 1 tot 2 minuten worden aangehouden.
 • De verenigingskleuren dienen duidelijk zichtbaar te zijn tijdens de race (zie artikel 8 RvR).
 • Indien een ploeg wordt opgelopen moet deze geweken zijn voordat het puntje van de oplopende ploeg overlap heeft met de achtersteven van de langzamere boot.
 • Zodra een ploeg de finish is gepasseerd dient direct doorgeroeid te worden, zodat het finishgebied vrij blijft voor overige deelnemers.
 • Ploegen die in de wedstrijd roeien mogen niet in de oproeibaan roeien.
 • Bij hinderen kan uitsluiting plaatsvinden.
 • Te allen tijde dient men naar de regels van sportiviteit en goed fatsoen te handelen.

 

Disciplinaire maatregelen

 • Bij overtreding van de reglementen, zoals beschreven in artikel 75 RvR kan een tijdstraf worden opgelegd.
 • Strafseconden zijn op 15 seconden bepaald.
 • Meerdere overtredingen kunnen leiden tot meerdere sancties.
 • Hinderen van ploegen en het negeren van aanwijzingen van de kamprechters en wedstrijdleiding kan een sanctie tot gevolg hebben.

 

Protest

 • Protesten dienen zoveel mogelijk direct na de finish kenbaar gemaakt te worden door het opsteken van een arm. Als dit niet mogelijk is dient binnen 60 minuten na het finishen van de race schriftelijk protest aangetekend te worden bij het hoofd van de jury via het wedstrijdsecretariaat.
 • Eventuele protesten dienen uiterlijk 60 minuten na de finish van de desbetreffende heat schriftelijk bij het wedstrijdsecretariaat ingeleverd te worden.

 

Trainen

 • Trainen kan tot zonsondergang op zaterdag 26 november 2022 op het Winschoterdiep en Noord-Willemskanaal.
 • Er mag op zaterdag niet getraind worden op het Eemskanaal.

U kunt het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) hier vinden.